Buyback – dywidenda bez podatku czy strata pieniędzy? – cz. 2.

BuybackDziś przedstawię mój prosty sposób oceny i porównywania skupów akcji własnych. W ostatnim artykule nauczyliśmy się oceniać wpływ buybacku na wartość wewnętrzną akcji. Tym razem poznamy jego wpływ na wykazywane zyski na akcję.

Generalna idea

     Zanim napiszemy wzory, przekażę Ci generalną ideę mojego pomysłu, jak mierzyć wpływ buybacku na zyski przypisane do pojedynczych akcji. Idea jest taka, że gdyby spółka miała w kolejnym roku nie zwiększyć zysku netto (wykazywanego dla całej spółki), to dzięki skupowi zysk w roku po skupie przypisany do jednej akcji będzie większy. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta – dlatego, że maleje liczba akcji. To raczej powinno być oczywiste. Oceniać będziemy więc różnicę pomiędzy zyskiem (netto lub właścicielskim) NA AKCJĘ w roku po skupie a zyskiem NA AKCJĘ w roku przed skupem przy założeniu, że CAŁKOWITY zysk jest ten sam. Dołożymy jeszcze jeden krok – różnicę tę odniesiemy do ceny akcji, co da nam względny efekt zmiany zysku. Brzmi zagmatwanie? Nie uciekaj, zaraz to wyjaśnię na wzorach i na konkretnym przykładzie.

Wzory

W roku po skupie zysk netto NA AKCJĘ wynosi:

Zysk na akcje po skupieNie ma w tym nic tajemniczego – w mianowniku mamy po prostu zmniejszoną liczbę akcji.

W roku przed skupem zysk netto NA AKCJĘ wynosi:

Zysk na akcję przed skupemRóżnica powyższych wielkości daje to o ile przyrasta zysk netto na akcję w wyniku skupu. Pomijamy wtedy inne przyczyny, które mogły prowadzić do wzrostu zysku na akcję wynikającego ze sprawozdania finansowego. Wystarczy teraz tę różnicę podzielić przez cenę akcji i dostajemy względny przyrost zysku:

wzgledna zmiana zysku na akcję

    Możemy oczywiście pomnożyć to przez 100%, wtedy wynik będzie wyrażony w procentach. Nie zrozum mnie źle. To całe rozumowanie nie oznacza, że zysk netto na akcję w wyniku skupu MUSI wzrosnąć. Jeżeli zysk spółki jako całości spadnie, to spadek zysku NA AKCJĘ będzie jedynie mniejszy w wyniku skupu. To co tu robimy, to są szacunki, dlatego używamy upraszczających założeń.

Praktyczny przykład

    Podobnie jak w części 1. artykułu, pod lupę weźmiemy spółkę IBM. Ostatnio szacowaliśmy wpływ skupu na wartość wewnętrzną dla akcjonariuszy długoterminowych. Teraz zobaczymy wpływ skupu na zysk na akcję. Jako zysk netto dla całej spółki weźmiemy zysk z działalności kontynuowanej za 2014 r. czyli 12022 mln $. Znów nie jest to jakaś świętość, równie dobrze moglibyśmy tu użyć zysku za rok poprzedzający analizowany skup.

    I teraz ważna rzecz. Jako liczbę akcji przed i po skupem bierzemy tzw. rozwodnione liczby akcji (diluted). Liczby te uwzględniają, że na liczbę akcji ma wpływ nie tylko skup, ale także np. emitowane opcje menedżerskie. Jeżeli opcje rozwodniłyby nam liczbę akcji niwelując skup, to mizerny byłby to efekt skupu. Wzięcie w mianownikach naszego wzoru liczb rozwodnionych uwzględnia ten efekt. Na koniec 2014 roku rozwodniona liczba akcji IBM wynosiła ok. 1010 mln, a na koniec 2013 r. było to 1103 mln akcji. Względny wpływ skupu na zysk netto obliczamy więc tak:

Względny wpływ buybacku dla IBM    W wyniku dostajemy 0.005 , czyli 0.5 %. Wydaje się niewiele? Czy w takim razie lepiej było przeznaczyć te środki na dywidendę? Niekoniecznie. Pamiętajmy, że dywidenda z danego zysku rocznego jest zwykle wypłacana jednorazowo (albo 4 razy w roku w układzie kwartalnym dla wielu spółek amerykańskich), tymczasem buyback ma wpływ na wzrost zysku na akcję we wszystkich latach przyszłych – o ile nie zostanie zniwelowany emisją akcji. Dyskontując ten buyback nawet ostrożną stopą dyskontową 10%, dostaniemy szacunkowy całościowy (łącznie z latami przyszłymi) wpływ buybacku na zyski rzędu 0.5% /(1/10) = 5%, co wygląda całkiem przyzwoicie.

    Pamiętajmy, że to wszystko są szacunki i mają służyć np. do porównania wpływu buybacku w dwóch spółkach niż do absolutnej wyceny skupu akcji własnych w jednej spółce.

    Masz pytania? Coś było niezrozumiałe? Liczę na Twój odzew w komentarzach poniżej. Jak uznasz, że ludzie nie uciekną na widok wzorów matematycznych :), to udostępnij ten wpis na Facebooku.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Analiza fundamentalna, Bez kategorii, Inwestuj w wiedzę i oznaczony tagami , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.