Buyback – dywidenda bez podatku czy strata pieniędzy? – cz.1.

BuybackSkup akcji własnych traktowany jest często jako forma dywidendy z odroczonym podatkiem. Jednak, jeżeli spółka skupuje swoje akcje na rynku, płacąc cenę wyższą od wartości wewnętrznej, to buyback może oznaczać utratę wartości dla akcjonariuszy. W artykule dowiesz się, jak oszacować korzyści i straty wynikające wynikające z buybacku.    W przypadku wypłaty dywidendy, znając stopę dywidendy i procentowy poziom wypłacanego zysku możemy szybko ocenić, czy dywidenda w danym roku jest wysoka czy nie. Z buybackiem sprawa jest bardziej skomplikowana. Jeśli spółka poświęca część wypracowanej gotówki na skup akcji własnych celem ich umorzenia, to z jednej strony ubywa środków pieniężnych i ma to ujemny wpływ na kapitał własny (czynnik niekorzystny) a z drugiej – zmniejsza się liczba akcji w obiegu (czynnik korzystny dla akcjonariuszy długoterminowych). Chcemy zatem nauczyć się, jak ocenić te dwa czynniki łącznie. Od razu powiem, że nie ma tu jednego idealnego sposobu oceny – warto jednak (podobnie jak przy wycenie akcji) zastosować różne podejścia i łącznie zinterpretować wyniki.

Metoda 1. – oparta o wartość wewnętrzną

    Pierwszy sposób mierzy wpływ buybacku na wartość wewnętrzną akcji, pomijając korzyści ze wzrostu cen akcji, do którego może prowadzić ich skup. Najpierw troszkę teorii, warto przez to przebrnąć, bo jest to cenna wiedza, choć mało znana. Załóżmy, że mamy akcje spółki, której wartość wewnętrzna jako całości przed dokonaniem skupu akcji wynosiła v. Następnie spółka przeznaczyła na skup akcji własnych kwotę Buyback. Oznaczmy przez w – wartość wewnętrzną spółki po dokonaniu skupu, a jej średnią kapitalizację rynkową w czasie skupu przez MarketCap. MarketCap to średnia cena akcji razy ilość akcji w obiegu. Wtedy wartość wewnętrzną po buybacku możemy oszacować ze wzoru (autor – M.E.H. Pedersen – The Value of Share Buybacks ):

Wartość wewnętrzna w wyniku skupu

Po podzieleniu obu stron przez v daje to:

Względna zmiana wartości wewnętrznej, gdzie duże litery W i V oznaczają wartości wewnętrzne odpowiednio po i przed skupem przypadające na jedną akcję (ten sam wzór obowiązuje dla stosunku w/v). Powyższy wzór pozwala akcjonariuszom na oszacowanie względnej zmiany wartości wewnętrznej w wyniku skupu akcji własnych). Zależność ta jest silnie nieliniowa – okazuje się, że jeżeli buyback jest dokonywany poniżej wartości wewnętrznej (MarketCap < v), to W > V  (wartość wewnętrzna rośnie). Natomiast skup akcji własnych powyżej wartości wewnętrznej (MarketCap > v) może prowadzić nawet do znaczącej straty tej wartości (W < V) .

Praktyczny przykład

W nagrodę za to, że udało Ci się przebrnąć przez te matematyczne szczegóły, mam dla Ciebie praktyczny przykład – dowiesz się, jak zastosować tę metodę w realnych sytuacjach. Dla ilustracji weźmiemy spółkę IBM i ocenimy wpływ buybacku, który był dokonywany w 2014 roku, na jej wartość wewnętrzną. Potrzebne dane można znaleźć w jej rocznym sprawozdaniu finansowym:

Buyback = 13 679 mln $

– Skupiono 71504867 akcji po średniej cenie 187,3 $/akcję, co daje średni MarketCap = 197 445 mln $.

Powiedzmy, że ktoś oszacowałby wartość wewnętrzną spółki IBM na 240 000 mln $. Jaki jest więc wzrost wartości wewnętrznej spółki w wyniku skupu?

Wzrost wartości wewnętrznej IBMW wyniku dostajemy 1,013  , co oznacza, że dla oszacowania wartości wewnętrznej IBM na 240 000 mln $ skup akcji własnych prowadzi do wzrostu wartości wewnętrznej o 1,3 %.  Odbywa się to jednak w sytuacji, kiedy wartość wewnętrzna jest o 22% wyższa od kapitalizacji rynkowej. Gdybyśmy dla porównania założyli, że wartość wewnętrzna IBM jest o 22% niższa od ceny rynkowej i wynosi 154 890 mln $, oznaczałoby to, że skup akcji własnych prowadził do utraty wartości wewnętrznej o 2%. Wzrost w pierwszym przypadku (1,3%) jest inny niż spadek wartości wewn. w drugim przypadku (2%) przy tych samych procentowych dystansach wartości wewnętrznej od kapitalizacji rynkowej.

Jakie są wnioski?

– Jeżeli skup akcji własnych dokonywany jest po cenach bliskich wartości wewnętrznej, to statystycznie częściej będzie on prowadził do utraty wartości wewnętrznej dla akcjonariuszy! Jak dowiemy się w części drugiej, efekt ten może być kompensowany wzrostem cen rynkowych wynikających z większych kwot zysku przypadającego na jedną akcję – nie mniej jednak trzeba mieć tego świadomość.

– Oszacowanie wpływu buybacku na wartość akcji mocno zależy od dokładności oszacowania wartości wewnętrznej.

– Skup akcji własnych po cenach znacznie poniżej wartości wewnętrznej jest bardzo korzystny dla akcjonariuszy długoterminowych.

– Skup akcji własnych po cenach większych od wartości wewnętrznej może być nieproporcjonalnie bardziej niekorzystny dla akcjonariuszy niż po cenach bliskich i mniejszych od w. wewn.

    W kolejnym wpisie zaprezentuję jeszcze jedną metodę oceny wartości buyback-ów. Na zachętę dodam, że będzie ona nieco prostsza niż prezentowana w tym artykule. Zdaję sobie sprawę, że ten artykuł był nieco ,,techniczny”, zatem, jeżeli cokolwiek było niezrozumiałe, zachęcam do zadawania pytań w komentarzach poniżej. Proszę też o udostępnienie artykułu na Facebooku.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii, Inwestuj w wiedzę i oznaczony tagami , , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.