JSW – analiza raportu finansowego za 2011 rok

Jastrzębska Spółka Węglowa opublikowała niedawno skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2011 rok. W tym wpisie podejmę się jego krótkiej analizy fundamentalnej, dlatego że spółka ta może być postrzegana jako dywidendowa oraz jako spółka nadająca się do długoterminowego inwestowania w wartość.Mimo panującego – według popularnych mediów – ogólnego kryzysu finansowego na świecie, wyniki JSW za 2011 rok są bardzo dobre, warto jednak pamiętać, że wpłynęły na nie także zdarzenia jednorazowe takie jak rozwiązanie rezerw na sporny podatek od nieruchomości od podziemnych wyrobisk górniczych oraz niższe niż zakładano koszty oferty publicznej akcji. Nie mniej jednak spółka może się pochwalić 29-cio procentową dynamiką przychodów, 40-procentową dynamiką zysku operacyjnego i 39-procentową dynamiką zysku netto. Przy czym rentowność sprzedaży netto wzrosła z 20,6% w 2010 r. do 22,3% w 2011 r.

Zjawiskom tym towarzyszyła delikatna poprawa wskaźników efektywności ROE i ROA:

Ponadto godny uwagi jest zysk na akcję 18,43 PLN za 2011 r. (13,8 PLN w roku 2010). Nawet jeśli w długim terminie ten zysk nie byłby do utrzymania w kolejnych latach, to bardzo ostrożne założenie średniego zysku na akcję na poziomie 10 PLN pozwala na traktowanie obecnej (podebiutowej) wyceny rynkowej akcji JSW jako bardzo atrakcyjnej. Jeśli chodzi o zagrożenia, w mojej ocenie, dla spółki większym zagrożeniem od spadków cen węgla koksowego na światowych rynkach jest polityka rządu i ewentualne rozszerzenie podatku od niektórych kopalin także na węgiel.

Na poziomie zarządzania płynnością finansową obserwujemy znaczny wzrost Kapitału Obrotowego Netto (KON) z 1,2 mld PLN w 2010 r. do ok. 2 mld PLN w 2011 r. Wskaźnik rotacji aktywów obrotowych nieco spadł, czemu towarzyszyło wydłużenie średniego cyklu operacyjnego. Nie jest to jednak niepokojące, gdyż wydłużył się również średni cykl regulowania zobowiązań przez spółkę.

Wnioski te potwierdza również prosta analiza wskaźnikowa płynności JSW:

Zarówno na poziomie płynności bieżącej jak i na poziomie płynności wysokiej odnotowujemy wzrosty zapoczątkowane w 2009 roku.

Zysk netto Jastrzębskiej Spółki Węglowej znajduje wysokie odzwierciedlenie w operacyjnych przepływach pieniężnych, które za 2011 r. wyniosły 2835,3 mln PLN. Natura działalności spółki wymaga wysokich nakładów inwestycyjnych na rozwój i odtwarzanie bazy zasobowej, niemniej jednak spółka tak gospodaruje środkami pieniężnymi, że realne jest utrzymanie obecnej polityki dywidendowej, zaś działalność inwestycyjna powinna prowadzić do systematycznego rozwoju organicznego spółki.

Chcesz dowiedzieć się więcej o ciekawych spółkach i zdobyć wiedzę potrzebną do skutecznego inwestowania – zapisz się do newslettera

Zaznaczę jeszcze, że powyższy artykuł jest wyrazem moich opinii i nie jest rekomendacją w rozumieniu „Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców”,

2835,3
Ten wpis został opublikowany w kategorii Analiza fundamentalna, Inwestowanie dla przepływów pieniężnych i oznaczony tagami , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.