Wig20- silna reakcja popytu – 12 stycznia – układ dzienny

8 stycznia br. w swojej analizie pisałem o istotnej strefie wsparcia Fibonacciego na poziomie 2613-2636 (na wykresie oznaczona kolorem zielonym). Zgodnie z przewidywaniami,  po dotarciu do tej strefy (dolny cień czarnego młota z poniedziałku) nastąpiła silna reakcja popytu, przełamanie 30-minutowego kanału spadkowego i ruch wzrostowy w rejon 2720 pkt.

Warto zaznaczyć, że na wykresie dziennym wyrysowała się, począwszy od listopada prowzrostowa formacja XABCD Fibonacciego. Formację tę cechuje przybliżona zależność AB = CD, co podkreśla jej charakter. Ponadto BC = 1,13AB, AB = 0,886XA, CD = 0,886 BC, zatem tę formację można opisać liczbami Fibonacciego. Istnienie tej strefy podkreśla znaczenie strefy wsparcia znajdującej się w rejonie punktu D (2613-2636). Ewentualne przebicie tej strefy w dół zapowiadałoby silny ruch w dół, natomiast póki co strefa potwierdziła się, co zapowiada kontynuację trendu wzrostowego (przy czym należy dopuścić ponowną możliwość testowania tegoż wsparcia). Należy oczywiście pamiętać, iż są to wnioski wynikające z analizy technicznej, warto śledzić również wydarzenia rynkowe i odpowiednio stosować zlecenia zabezpieczające (stop-loss).


Aby dowiedzieć się więcej o stosowanych przeze mnie technikach analizy technicznej, polecam książkę

Geometria Fibonacciego (op. miękka)

Ten wpis został opublikowany w kategorii Analiza techniczna, Inwestowanie techniczne. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.