Q&A – Czy warto inwestować w obligacje w perspektywie do 5 lat?

Q&AW wielu miejscach podkreślałem, że rozsądne inwestowanie w akcje ma sens tylko, jeśli mamy horyzont czasowy większy od ok. 5 lat. Co zrobić, jeżeli potrzebujemy ulokować środki na krócej? Czy obligacje mają sens dla inwestora w dobie rekordowo niskich stóp procentowych?

Nie chcę tu oczywiście wydawać rekomendacji, moja opinia o obligacjach na krótki termin jest taka:
– Dla obligacji  o stałym oprocentowaniu (zwłaszcza też o dłuższym terminie zapadalności) wzrost stóp procentowych, który prędzej czy później nastąpi, będzie czynnikiem ujemnie wpływającym na wyceny tych papierów, dlatego nie uważam tej formy lokowania kapitału jako atrakcyjnej.
– W obecnej sytuacji lepiej oceniam obligacje zmiennokuponowe, których oprocentowanie oparte jest o WIBOR. Obligacje te dają w krótkim terminie (do ok 5 lat) lepszą ochronę przed inflacją, gdyż w razie pojawienia się inflacji, WIBOR powinien rosnąć.
– O ile jestem sceptycznie nastawiony do konstrukcji funduszy akcyjnych (ale nie ETF), to w przypadku obligacji fundusze inwestycyjne są korzystne z punktu widzenia podatkowego i dywersyfikacji.
– Warto pamiętać o ryzyku niewypłacalności emitentów, zwłaszcza na polskim rynku nie polecałbym uprawiania obligacyjnego inwestowania skoncentrowanego (małej dywersyfikacji).
Obligacje nie są najlepszą formą inwestowania na DŁUGI termin (np. 30 lat). W warunkach dużej inflacji WIBOR (jak pokazuje historia) może nie nadążać za jej wzrostem, dlatego w długiej skali nawet obligacje zmiennokuponowe nie dają takiej ochrony antyinflacyjnej – jak dobrze zarządzany portfel akcji.
– Inwestuj tylko w to, czego działanie dobrze rozumiesz.

Uwagi te z pewnością nie wyczerpują tematu. Masz jakieś Pytania? Pisz śmiało w komentarzach.

Niniejszy serwis ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego. Wiesław Zajiczek nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści, w szczególności nie wskazuje konkretnych spółek w celach zainwestowania, ani nie zachęca do inwestowania w ogóle.
Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii, Inwestuj w wiedzę i oznaczony tagami , , , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.