Najważniejszy wykres dla inwestorów w akcje

wagaW krótkim terminie giełda jest maszynką do głosowania. W długim – działa jak waga. Tymi słowami Benjamin Graham wskazał na jeden z sekretów inwestowania w wartość. Dziś poznamy wykres, który każdy inwestor giełdowy powinien mieć nad łóżkiem.

Prof. Jeremy Siegel przebadał stopy zwrotu z akcji i obligacji na rynku amerykańskim w okresie ponad 200 lat. Sprawdzał, jak stopy zwrotu zależały od czasu utrzymywania papierów wartościowych i doszedł do bardzo zaskakujących wniosków. Warto dokładnie przeanalizować poniższy wykres:

Wpływ czasu trwania inwestycji na stopy zwrotuźródło: J. Siegel The Future for Investors

Dla akcji, obligacji i obligacji krótkoterminowych wykres przedstawia maksymalne i minimalne stopy zwrotu dla coraz dłuższych okresów trzymania zdywersyfikowanych portfeli rynkowych. Stopy zwrotu podawane są jako realne, tzn. po odjęciu inflacji. Dlatego możemy porównać, jak te walory chroniły siłę nabywczą inwestorów. Spośród wszystkich okresów jednorocznych akcje maksymalnie zyskały 66.6 %, a straciły 38.6% (portfel indeksowy). Ciekawe jest to, że już dla okresów 20-letnich w najgorszym przypadku portfel akcji zarobiłby średnio 1% rocznie ponad inflację, co oznacza 22 % wzrost siły nabywczej w ciągu 20 lat w najgorszym przypadku. Tymczasem portfel obligacji w najgorszym przypadku z okresów 20-letnich stracił średnio 3.1% rocznie, co oznacza stratę niemal połowy wartości siły nabywczej w tym okresie!

Dla okresów 30 letnich średnia realna stopa zwrotu z akcji wyniosła ok. 7% i według badań Siegla była zaskakująco stabilna. Pomimo wojen, kryzysów, całkowitych zmian gospodarki z agrarnej poprzez przemysłową aż po informacyjną akcje w długim terminie były aktywem, które zaskakująco stabilnie zwiększało siłę nabywczą inwestorów. Wzrost 7% przez 30 lat oznacza niemal 8-krotny wzrost siły nabywczej. Oczywiście pod warunkiem, że inwestor cierpliwie trzymał akcje, unikając pokusy rotacji w portfelu pod wpływem krótkoterminowych wahań cen, które statystycznie są bardzo silnie.

Najgorsze przypadki prezentowane na wykresie nie są oczywiście najgorszymi stopami zwrotu inwestorów, gdyż straty na pojedynczych akcjach oraz koszty transakcyjno-podatkowe przy aktywnej spekulacji i nadmiernej rotacji portfela w wielu przypadkach okazały się katastrofalne. Mimo, że historyczne zachowanie cen akcji nie jest gwarancją przyszłych stóp zwrotu, to jednak pokazuje ono, że dotychczas długoterminowo dla cierpliwych inwestorów akcje były zdecydowanie bezpieczniejszą przystanią od obligacji. Problem w tym, że cierpliwych inwestorów jest bardzo niewielu.

Jak to się ma do inwestowania skoncentrowanego w wartość i w spółki dywidendowe? Obserwacja długoterminowych stóp zwrotu największych inwestorów fundamentalnych pokazuje, że zasadniczy wniosek jest ten sam. Kluczowym elementem sukcesu w inwestowaniu w akcje jest umiejętność przetrwania pierwszych kilku lat wysokiej zmienności portfela, zanim długoterminowe czynniki dojdą do głosu. Dla inwestycji dywidendowych dodatkowo wraz z upływem czasu cena akcji ma coraz mniejszy udział w stopie zwrotu – której głównym składnikiem stają się dywidendy.

A jaki jest Twój horyzont czasowy inwestycji?

 

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii, Finanse osobiste, Inwestuj w wiedzę i oznaczony tagami , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.