Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) – analiza fundamentalna

Zbliża się debiut giełdowy Jastrzębskiej Spółki Węglowej, warto więc przyjrzeć się raportom finansowym opublikowanym w prospekcie emisyjnym spółki. Artykuł ten zawiera analizę ekonomiczną funkcjonowania JSW w latach 2008-2010, część analizy będzie się odnosiła także do wstępnych danych za 2011 r.

JSW jest największym producentem węgla koksowego typu hard i wiodącym producentem koksu w Unii Europejskiej (zob. prospekt emisyjny). Jej wyniki są silnie uzależnione od koniunktury gospodarczej na świecie, a zwłaszcza od rynkowych cen surowców. Opublikowane w prospekcie emisyjnym wyniki finansowe JSW zawierają zarówno kryzysowy rok 2009 jak i zdecydowanie lepsze lata 2008 i 2010, dlatego ciekawa jest możliwość analizy funkcjonowania spółki w różnych warunkach rynkowych. Patrząc na wykresy przychodów i zysku netto spółki, widzimy, iż w kryzysowym 2009 roku nastąpił wyraźny 40-to procentowy spadek przychodów, którego konsekwencją była strata netto na poziomie 669 mln zł. Tymczasem w latach 2008 i 2010 zysk netto wynosił odpowiednio 806 mln i 1502 mln zł. Daje to pewną orientację jak zmienne mogą być wyniki spółki w zależności od sytuacji rynkowej, warto mieć to na uwadze przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Minusem jest ta cykliczność, natomiast pozytywem jest to, że w czasie, gdy ceny surowców na świecie są wysokie, spółka funkcjonuje w sposób bardzo wydajny. Świadczą o tym wykresy podstawowych wskaźników efektywności ROE, ROA i ROS:

Wskaźniki te możemy porównać z wartościami dla innych giełdowych spółek wydobywczych. Przykładowo, Bogdanka (LWB) w latach 2008 i 2010 osiągała mniejszą rentowność, natomiast lepiej zareagowała na kryzysowy rok 2009, uzyskując dodatni wynik netto i utrzymując rentowność sprzedaży ROS na poziomie ok. 17%:

Pod względem zmienności rentowności podobnie do JSW zachowuje się międzynarodowa spółka NWR, czołowy producent węgla kamiennego w Europie. W 2010 r  JSW osiągnęła jednak nieco wyższą rentowność sprzedaży. NWR obecnie notowana jest na giełdzie ze średnim wskaźnikiem ceny do zysku C/Z= 11 (biorąc pod uwagę zysk za 2010 r.). W przypadku JSW dawałoby to wycenę ok. 150 zł/ na akcję przy użyciu wyników za 2010 r. , natomiast po 2008 r. wycena wynosiłaby tylko ok. 81 zł. przy C/Z=11. Daje to pojęcie, jak spory może być rozrzut, zależny od tego, które dane historyczne weźmie się pod uwagę i jaki założymy wskaźnik C/Z. W przypadku JSW można argumentować, że wskaźnik ten powinien wynosić więcej niż 11, gdyż w porównaniu z NWR, Jastrzębska Spółka Węglowa ma mniejsze zadłużenie i lepsze wskaźniki płynności. Należy jednak pamiętać, że wycena spółki zależy w dużej mierze od koniunktury na światowych giełdach, czyli od tego, czy trend wzrostowy na rynkach akcji się utrzyma.

  • Analiza płynności i cykli gospodarczych w Jastrzębskiej Spółce Węglowej

Poza kryzysowym rokiem 2009 JSW pracowała na dodatnim kapitale obrotowym netto (KON) rozumianym jako różnica między aktywami obrotowymi a bieżącym stanem zobowiązań w spółce. Na początku zaznaczę jednak, że analiza dokonywana w tej części artykułu ma charakter orientacyjny, gdyż do przeciętnej wartości aktywów obrotowych i zobowiązań krótkoterminowych brałem tylko dane ze sprawozdań rocznych umieszczonych w prospekcie informacyjnym.

Szacunkowe długości cyklów operacyjnych i cyklów regulowania zobowiązań przedstawione zostały na rysunku:

Widać, że w kolejnych latach cykle regulowania zobowiązań przez spółkę są znacznie dłuższe od cyklów operacyjnych. Różnice długości tych cykli wskazują na dodatkowy czas, w którym spółka używa kapitału przed regulowaniem zobowiązań, co dla spółki jest sytuacją korzystną. W kryzysowym roku 2009 spółka utrzymała tę zależność mimo, że cykl operacyjny był dłuższy.

Wskaźniki płynności zachowują się dobrze, z tendencją wzrostu płynności, zatem w najbliższym czasie zdolność spółki do regulowania zobowiązań nie jest zagrożona. Ważne jest też to, że spółka utrzymuje na mniej więcej stałym poziomie różnicę pomiędzy wskaźnikiem bieżącej płynności a wskaźnikiem wysokiej płynności:

W ostatnich trzech latach wskaźnik zadłużenia ogółem zawierał się ponadto w przedziale 0,42-0,47. Są to wartości mniejsze niż np. w NWR i wydają się być na stosunkowo bezpiecznym poziomie. Trzeba jednak mieć na względzie, że wyniki Jastrzębskiej Spółki Węglowej będą uzależnione głównie od cen surowców na światowych rynkach, regulacji energetycznych (węgiel koksowy używany jest w kotłach tradycyjnych elektrownii, natomiast regulacje unijne dążą do ograniczenia tej formy pozyskiwania energii), sytuacji na rynku produkcji stali, skąd również pochodzi popyt na koks.

Dla kompletności tejże analizy, podam jeszcze wykres obrazujący, jak zmieniała się struktura przepływów pieniężnych w spółce:

Poza rokiem 2009 spółka uzyskiwała wysokie dodatnie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej, potwierdzające, że zysk netto nie był tylko efektem ,,księgowym”. W 2008 r. spółka poniosła nakłady inwestycyjne, które powinny mieć odzwierciedlenie w wynikach w kolejnych latach.

Zapraszam również do zapoznania się z innymi analizami fundamentalnymi na tej stronie:

Grupa Żywiec S.A.

EC Będzin S.A.

Zapisz się do Newslettera, będziesz informowany o ciekawych artykułach na stronie przeplywypieniezne.pl

Ważna adnotacja:

Niniejszy artykuł oraz żaden artykuł w serwisie przeplywypieniezne.pl nie jest rekomendacją w rozumieniu „Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców”. W szczególności powyższy artykuł jest wyrazem subiektywnych opinii autora i nie stanowi rekomendacji nabycia bądź zbycia akcji Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. oraz akcji jakiejkolwiek innej spółki.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Analiza fundamentalna, Analizy giełdowe i oznaczony tagami , , , , , , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.