Jak wybierać spółki dywidendowe?


Jedną z możliwości zbudowania przepływów pieniężnych jest kupno akcji spółki wypłacającej regularnie dywidendę, czyli przekazującej część zysku akcjonariuszom. Czym warto kierować się przy wyborze spółki dywidendowej? Jak kontrolować swoją inwestycję? Aby odpowiedzieć na te pytania, trzeba dokładnie uświadomić sobie, co jest celem inwestycji w spółkę dywidendową. Celem jest zamiana pieniędzy w przepływ pieniężny. Wydając pieniądze na akcje spółki dywidendowej kupujemy to, że z tej spółki regularnie otrzymywać będziemy na konto środki pieniężne.  Przepływ pieniężny powinien być:

  • wysoki
  • regularny
  • z tendencją wzrostową

Aby uzyskany przepływ był wysoki, należy pamiętać o kilku rzeczach. Oczywiste jest to, że spółka powinna być w dobrej kondycji finansowej, powinna osiągać wysokie rentowności, zwłaszcza tzw. ROE, czyli zwrot z kapitałów własnych. Wskaźnik ten jest zdefiniowany jako ROE = (zysk netto)/(kapitał własny) * 100%. Spółki o wysokim ROE mogą sobie pozwolić na wypłatę akcjonariuszom nawet znacznej części zysku bez pogarszania swojej kondycji finansowej. Drugą sprawą mającą wpływ na wartość przepływów pieniężnych jest sposób podziału zysku. Gdy spółka zdecyduje się na wypłatę dywidendy w kwocie K, a całkowita liczba wyemitowanych akcji wynosi X, to na jedną akcję przypadnie kwota K/X. Jest to może oczywiste, ale wolałem to napisać. Także przy szacowaniu wielkości dywidendy potrzebować będziemy całkowitą liczbę akcji L. Można ją znaleźć dla danej spółki np. w serwisie http://gpwinfostrefa.pl w zakładce ’emitenci’. Ponieważ kwota dywidendy jest ustalona na akcję, a nie w zależności od ceny akcji, zatem im taniej uda nam się kupić daną ilość akcji, tym większą będziemy dostawać dywidendę. Serwisy informacyjne podają zwykle tzw. Div. Yield, czyli stopę dywidendy liczoną jako (wartość dywidendy na akcję )/ (cena akcji ) *100%. Jest to bardzo ważny parametr, bo mówi nam o tym jak duża jest dywidenda w porównaniu do ceny akcji. Zatem nominalna dywidenda nie ma znaczenia, tzn dywidenda 1 zł może być wyższa od dywidendy 10 zł jeśli ceny akcji wynoszą odpowiednio 5 zł i 100 zł. Bardzo ważne jest to, że w serwisach informacyjnych zwykle DivYield liczony jest dla ceny akcji w momencie odcięcia praw do dywidendy, dlatego ma wartość tylko orientacyjną i zwykle jest zaniżony, gdyż często po informacji o dacie wypłaty i kwocie ceny akcji spółek dywidendowych rosną. Co z tego wynika dla inwestora? Spółki dywidendowe warto kupować wtedy, gdy jeszcze nie jest podany oficjalny komunikat o wysokości dywidendy i na pewno nie tuż przed dniem ustalenia prawa do dywidendy. Spółka podaje wcześniej do publicznej wiadomości, kiedy jest dzień ustalenia prawa, czyli dzień, w którym należy mieć na rachunku maklerskim akcje, aby w dniu wypłaty dywidendy otrzymać pieniądze na rachunek. Te dwa dni mogą być różnymi datami i ta druga nie ma znaczenia dla zachowania kursu. Natomiast część spekulantów kupuje akcje przed dywidendą i sprzedaje tuż po (co bywa przyczyną wzrostu kursu przed), ale jest to bardzo ryzykowne, gdyż na drugi dzień po ustaleniu prawa od wartości kursu akcji odejmowana jest kwota dywidendy i tylko od rynku zależy, czy w krótkim terminie spowoduje wzrost kursu. Dlatego inwestowanie dywidendowe z założenia powinno być strategią długoterminową. Wtedy można bezpiecznie korzystać z tego, że spółka wypracowuje w kolejnych latach nowe zyski i dzieli się nimi z akcjonariuszami – w założeniu – nie rujnując swojej wartości. Podsumowując: staramy się spółkę dywidendową kupić po jak najmniejszej cenie, bo tylko cena akcji w momencie zakupu wpływa na naszą stopę zwrotu (późniejsza już nie, dlatego po zakupie nie potrzebujemy śledzić kursów akcji! – chyba, że chcemy dokupić akcji).

Aby uzyskany przepływ był regularny, przy wyborze spółki upewnijmy się, że jej sytuacja finansowa jest dobra. W tym celu warto nauczyć się analizować raporty finansowe. Nie jest to takie trudne, jeśli nabierzemy wprawy. Raporty te podawane są do publicznej wiadomości co kwartał np. na stronie http://gpwinfostrefa.pl w dziale ‚komunikaty emitentów’. Zacznij czytać te raporty, to Twój wgląd w inwestycję, tej możliwości nie daje Ci np. inwestowanie w fundusze inwestycyjne, które dla przeciętnego człowieka jest niebezpieczne, nawet jeśli stosuje dywersyfikację. Dla regularności przepływów pieniężnych duże znaczenie ma sprawdzenie historii dywidend dla danej spółki. Można to zrobić np. w serwisie stooq.pl. Spółki, które regularnie płaciły dywidendy w przeszłości są bardziej wiarygodne od tych, które robią to po raz pierwszy. Nie możesz jednak polegać tylko na wynikach historycznych, powinieneś śledzić bieżące raporty finansowe i komunikaty prasowe. Dywidendy zwykle wypłacane są raz w roku z zysków za poprzedni rok obrotowy. Jeśli więc w danym roku stwierdzisz, że sytuacja finansowa znacznie pogorszyła się, to wpłynie to na dywidendę wypłacaną w roku przyszłym i masz jeszcze czas, aby podjąć decyzję, czy zostawać w spółce. Jeśli oceniasz trudności spółki jako przejściowe, możesz też w okresie gorszego prosperity zwiększyć udziały, jeśli cena akcji jest odpowiednio niska.

Najlepiej jest, jeśli wypłacane dywidendy wykazują z roku na rok tendencję wzrostową. Oczywiście musi to iść w parze z poprawą wyników finansowych spółki, bo inaczej byłoby złym sygnałem drenowania spółki przez akcjonariuszy większościowych. Wybieraj więc spółki, które mają perspektywy rozwoju, zdobywają coraz większy rynek itd. Bardzo ważne jest, abyś rozumiał działalność spółki. Jeśli ona np. coś sprzedaje, zastanów się, jakie czynniki mają wpływ na wielkość sprzedaży, co jest zagrożeniem dla sprzedaży, jakie są główne koszty sprzedaży. Kupuj akcje tylko spółek, których działalność w jakimś stopniu rozumiesz.

Czy wypłata dywidendy jest dobra dla spółki? Mając przed sobą zestawienie finansowe danej spółki, są w nim wyszczególnione wypłaty dywidend. Sprawdź, ile procent rocznego zysku było przeznaczone na dywidendę. Czasem spółki wypłacają dywidendę, uwalniając rezerwy i nagromadzone zyski z lat poprzednich, zwróć na to uwagę, wtedy będziesz wiedział, że nie możesz co roku spodziewać się aż tak wysokiej dywidendy. Najczęściej przyjmuje się, że dobrze jest, aby spółka przeznaczała na dywidendę 40 do 60 % rocznego zysku. Jest to orientacyjny przedział, każde odstępstwa od tych wartości warto osobno analizować. Spółka może wypłacać i cały zysk, jeśli ma dobrą sytuację finansową,  nie ma w perspektywie nowych inwestycji, nie jest konieczne zatrzymanie zysku, aby poprawić jej płynność finansową. osiąga stabilne – wysokie rentowności. Sprawdź na stronie spółki politykę dywidendową, ile % rocznego zysku planuje przeznaczać na dywidendę i po kolejnych raportach kwartalnych oszacuj, ile z przewidywanej dywidendy zostało już wypracowane. Możesz to zrobić, mnożąc zadeklarowany procent zysku przez skumulowany zysk za poprzednie kwartały roku i dzieląc przez liczbę akcji. Pamiętaj, że od dywidendy zostanie Ci pobrany podatek 19% od zysków kapitałowych.

Jeszcze jedno. Przy małych zainwestowanych kwotach, dla przepływów pieniężnych istotna będzie opłata za prowadzenie rachunku maklerskiego. Aby jej uniknąć, załóż bezpłatne konto, np. w mBanku. Będziesz mógł tam utrzymywać akcje, bez żadnych opłat za prowadzenie. W tym celu najpierw złóż wniosek o eKonto (zwykłe konto bankowe, na które będą spływały dywidendy), a następnie wniosek o usługę eMakler – będzie ona zintegrowana z eKontem.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o inwestowaniu, odwiedzaj nasz serwis, zapisz się do newslettera (w górnej prawej części strony), a będziesz informowany o artykułach, dzięki którym szybciej opanujesz tajniki bezpiecznego inwestowania.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Inwestowanie dla przepływów pieniężnych, Inwestuj w wiedzę i oznaczony tagami , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Komentarze

  1. BZP pisze:

    przydatny artykuł 🙂

  2. […] też wcześniejszy artykuł – Jak wybierać spółki dywidendowe? Ten wpis został opublikowany w kategorii Inwestowanie dla przepływów pieniężnych, Inwestuj […]