Inwestowanie dla przepływów pieniężnych (cashflow)

Z czym przeciętnemu człowiekowi kojarzy się inwestowanie? Kupić tanio, sprzedać drogo, złapać okazję. Takie podejście niewiele ma wspólnego z prawdziwym inwestowaniem.

Większość wydatków w naszych zestawieniach finansowych (o tych zestawieniach dowiesz się więcej w artykule ,,Zrób swoje zestawienie finansowe„) ma postać regularnych rozchodów. Regularnie kupujemy jedzenie, opłacamy rachunki, podatki. Również wychowanie i edukacja naszych dzieci związana jest z regularnymi ujemnymi przepływami pieniężnymi. Potrzebujemy więc inwestowania w aktywa, które dostarczą nam regularnych przepływów dodatnich. Oczywiste, prawda? A jednak nie – wielu ludzi ulega reklamom różnych towarzystw ubezpieczeniowych czy inwestycyjnych proponujących tzw. plany systematycznego oszczędzania (PSO), opierające się na inwestowaniu w wartość a nie w cashflow. Oczywiście złapanie takiego klienta paradoksalnie dostarcza towarzystwu regularnych i pewnych przepływów w postaci gwarantowanych prowizji.

 • Jak zatem inwestować dla przepływów pieniężnych?

Przede wszystkim opanuj dobrze pojęcia związane z zestawieniami finansowymi. Nie potrzebna do tego jest jakaś zaawansowana wiedza ekonomiczna czy matematyczna. Inwestowanie w cashflow polega na tworzeniu i nabywaniu aktywów, czyli instrumentów, które regularnie będą dostarczały Ci przychodów i zachowają tę zdolność na długi czas. Czym to się różni od zakładania lokat bankowych? Pomijając już niskie oprocentowanie lokat, gdyby ktoś mając ustaloną kwotę, jako przepływ pieniężny traktował wypłacane odsetki, to z czasem kwota bazowa będzie generowała coraz mniejszą ich realną wartość. Powód jest prosty –  inflacja. W przypadku lokat inflacja i wzrost podaży pieniądza na rynku powodują to, że lokaty nie są aktywem (w rozumieniu finansów osobistych), w niektórych sytuacjach mogą być pasywami. W USA w ostatnim czasie baza monetarna (całkowita ilość pieniędzy na rynku)  zwiększona została o kilkadzisiąt procent (w wyniku tzw. quantitative easing – programu skupu obligacji rządowych przez prywatny bank – Rezerwę Federalną (FED) ). W tych realiach osoby posiadające lokaty tracą. Taka sytuacja pośrednio wpływa również na spadek wartości pieniądza w Europie. Gdzie uciekają finansiści ze swoimi dobrami ? Właśnie w aktywa. Kupują aktywa.

 • Jakie aktywa możesz tworzyć, kupować ?

akcje spółek wypłacających regularnie dywidendę

Już za niewielkie kwoty możesz kupić akcje dywidendowe. Cena takich akcji interesuje Cię jedynie w momencie (-tach) kupna akcji. Cena kupna determinuje późniejsze stopy zwrotu a więc i cashflow. Nie musisz spędzać całych dni analizując wykresy. Musisz jednak nauczyć się odróżniać dobre biznesy od złych. Mało kto z ludzi niezwiązanych z inwestowaniem wie, że wszystkie spółki publiczne mają obowiązek regularnego publikowania raportów finansowych, które są powszechnie dostępne, np. za darmo w Internecie. Jeśli nauczysz się czytać ze zrozumieniem te raporty, będziesz miał bezpośredni wgląd w sytuację spółek – będziesz wiedział, które wybrać. I ważna uwaga – nie możesz polegać na rekomendacjach analityków, biur maklerskich itp. Rekomendacje te wydawane są na rynek z opóźnieniem i zwykle służą głównie celom autorów. Naucz się sam analizować raporty, zacznij je czytać, to nie takie trudne! Pomogą Ci w tym artykuły, które będą publikowane w przyszłości w dziale ,,Analizy giełdowe”. W okresie poluzowania polityki pieniężnej przez rządy, akcje dodatkowo zyskują na wartości, choć w kontekście przepływów pieniężnych jest to poboczna własność akcji. Jeśli Twoje akcje dywidendowe mocno zyskały na wartości, sprzedaj je tylko, jeśli możesz za tę wartość kupić większy i równie pewny przepływ pieniężny! Tyczy się to też innych rodzajów aktywów.

nieruchomości pod wynajem

są to jedne z najlepszych aktywów, gdyż bezpośrednio masz nad nimi kontrolę. Dostarczają comiesięcznych przychodów w postaci czynszu ( dla porównania polskie akcje dywidendowe dają prawo do dywidendy zwykle raz w roku).  Musisz jednak dobrze nimi zarządzać. Ich zaletą jest możliwość posłużenia się dźwignią finansową. Jeśli masz zdolność kredytową, możesz kupować nieruchomości na kredyt, najemca będzie go spłacał. Zadbaj tylko aby cashflow (= przychód z wynajmu – rata kredytu – opłaty związane z nieruchomością) był dodatni. Pamiętaj – zawsze jak bierzesz większy kredyt, zadbaj, aby kto inny go spłacał! Wtedy taka nieruchomość należy do kolumny aktywów w Twoim zestawieniu finansowym i stopniowo się zrefinansuje.

biznesy

Dobrze prosperujący biznes to najlepsze aktywo, ale najtrudniej go stworzyć. Musisz mieć sporą determinację i wiedzę. Możesz również kupować udziały w już funkcjonujących biznesach.

strony internetowe

to aktywa, które możesz stworzyć praktycznie bez żadnych środków finansowych albo z niewielkimi. Dziś każdy bez wielkich zdolności informatcznych może stworzyć bloga i zarabiać na udostępnianiu powierzchni reklamowej, czy w programach partnerskich. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zob. np. http://partnerskieprogramy.pl/

 • Stopa zwrotu z aktywów

Inwestując w wartość, stopę zwrotu można obliczyć w prosty sposób jako r = (to ile otrzymaliśmy na końcu inwestycji – to ile włożyliśmy na początku)/(to ile włożyliśmy na początku). Przy inwestowaniu w przepływ pieniężny sprawa jest nieco inna i zależy od naszego działania. Gdy kupujemy aktywo np. za 100 zl, które w pierwszym okresie daje przepływ pieniężny 10 zł, to jednostkowa stopa zwrotu, czyli tzw. Yield = 10%. Oznacza to, że aby odzyskać kapitał 100 zł zablokowany na stworzenie aktywa, potrzebujemy 10-ciu okresów. Oczywiście po upływie każdego z tych okresów możemy te przykładowe 10 zł już wykorzystywać w naszym zestawieniu jako dodatni przepływ i spłacać nimi ujemne. Wtedy po upływie 10-ciu okresów skorzystaliśmy z naszych pieniędzy, a – co najważniejsze – nasze aktywo dalej ma zdolność generowania przepływów. Zatem w pewnym sensie mamy to aktywo z niczego. A dokładniej wyłącznie z czasu 10 – ciu okresów, który był zainwestowany. Słynny inwestor, R. Kiyosaki, mówi w takim przypadku o nieskończonej stopie zwrotu z aktywów. Czym się to różni od lokaty? Inflacją i rozwojem. Inflacja działa tu na naszą korzyść,  firma, której akcje posiadamy, sprzedaje swoje wyroby podnosząc wraz z inflacją ceny – dba o utrzymanie rentowności. Jeśli dodatkowo firma ta się rozwija, zwiększa wolumen sprzedaży i rentowność, dostajemy coraz wyższe dywidendy – i to w ujęciu realnym – po uwzględnieniu inflacji.

Możemy też, będąc na etapie budowania aktywów, przyjąć częściowo (lub jeśli mamy dużo wolnych środków to w całości) – proste strategie stopniowego zwiększania cashflow-u z aktywów przy użyciu cashflow-u. Zakładam tu dla uproszczenia, że cena jednej akcji wynosi cały czas 1 zł. Gdy nabyliśmy aktywo za przykładowe 100 zł z początkowym Yield = 10%, możemy w każdym okresie reinwestować te 10 zł (operuję małymi kwotami, ale każdy może sobie to przeskalować), czyli dokupić 10 akcji i po następnym okresie uzyskać 11 zł dywidendy. Jeżeli będziemy postępować tak regulanie, wtedy dywidenda po N okresach wynosi 10*(1+1/10)^N, gdzie „^” oznacza potęgowanie, N=0 odpowiada okresowi początkowemu.  Działa tu prosty wzór na procent składany. 1/10 jest stopą zwrotu pojedynczej dywidendy. W naszym przypadku dywidenda po 10 okresach wynosi ok 26 zł, zatem przepływ pieniężny po 10 okresach zwiększa się o 160%.  Przy takim reinwestowaniu czas odzyskania kapitału początkowego zmniejsza się do 8 okresów. Oczywiście, możemy stosować mieszane strategie, w niektórych okresach dywidendy reinwestować, a w niektórych – korzystać z tego przepływu pieniężnego, bez utraty wartości aktywów. Wartość aktywów jest drugorzędna, ale jeśli nam rynkowa wartość np. akcji spadła, możemy ich dokupić zwiększając całkowitą stopę zwrotu. Jeśli zaś wzrosła, a są inne dobre i tańsze aktywa – możemy sprzedać pierwsze i kupić drugie, również zwiększając cashflow.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Inwestowanie dla przepływów pieniężnych i oznaczony tagami , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Komentarze

 1. Witam,

  Jak najbardziej warto inwestować dla przepływów pieniężnych.
  Gdyż inwestowanie w innym celu niż dla przepływów to inwestowanie spekulacyjne. Przepływy pieniężne są bardziej „pewne” od zysków kapitałowych.

  Większa jest szansa sprawdzenia potencjalnego cashflow z danej inwestcji niż przewidzenie zysków ze wzrostu kapitału zaangażowanego.

  pozdrawiam, Maciej Cieśla

  cieslamaciej.pl