Budimex S.A. – analiza fundamentalna spółki do IQ 2011r.

Budimex jest jedną z największych spółek budowlanych w Polsce, osiągającą w ostatnim czasie bardzo dobre wyniki finansowe na tle całego sektora. Ponadto w ostatnich latach spółka wypłacała stosunkowo wysokie dywidendy. Warto więc przyjrzeć się jej raportom finansowym. Skupię się głównie nad analizą płynności finansowej, gdyż ona jest bardzo istotna dla inwestorów średnio i długoterminowych.Podstawowym przedmiotem działalności grupy Budimex jest świadczenie usług budowlano-montażowych oraz działalność deweloperska. Na koniec 2010 r. 74% portfela zamówień stanowiły kontrakty infrastrukturalne. Pozwala to sądzić, że przyszłe przychody Budimexu będą w dużej mierze uzależnione od ilości pozyskanych kontraktów finansowanych częściowo z funduszy Unii Europejskiej i od planów wydatkowych GDDKiA. W ostatnich latach wydatki GDDKiA mocno wzrastały, osiągając w 2010 r. rekordowy poziom prawie 20 mld zł. Biorąc pod uwagę obecną złą sytuację finansową Unii Europejskiej spowodowaną dotowaniem państw, które formalnie zbankrutowały, warto bacznie obserwować, jak przełoży się to na poziom dotacji infrastrukturalnych. Na razie mało prawdopodobnym jest, aby poziom ten miał znacząco wzrastać. Dla inwestorów posiadających akcje Budimexu, oprócz przychodów grupy, które w 2010 r. osiągnęły poziom ok. 4,43 mld zł (wobec 3,29 mld zł w 2009 r.) istotna jest rentowność. Rentowność sprzedaży netto w 2010 r. wyniosła ok. 6% wobec 5,3% w 2009 r. i zaowocowała rekordowym zyskiem netto w wysokości 267 mln zł, co dało 10,47 zł na akcję. Zwrot z kapitałów własnych wyniósł 45,6% wobec 30,9 % przed rokiem. Wskaźniki te wyglądają całkiem przyzwoicie (zwłaszcza na tle innych giełdowych spółek budowlanych), warto jednak zaznaczyć, że ostatnie kontrakty budowlane nie są już realizowane z tak wysokimi marżami jak te, które miały decydujący wpływ na wyniki za 2009 i 2010 r. Spowodowane jest to wzrostem cen surowców oraz wzrostem ilości firm, które stają do przetargów na kontrakty infrastrukturalne. Budimex stara się jednak rekompensować spadek marż, dążąc do zwiększania przychodów ze sprzedaży, jako cel tego działania stawiając sobie utrzymanie zysku netto na poziomie zbliżonym do 2010 r. Pozyskuje więc coraz to nowe kontrakty a także grupa planuje przejęcie Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury. Rozszerzenie działalności na naprawy infrastruktury kolejowej pozwoliłoby na dywersyfikację działalności grupy Budimex.

  • Analiza płynności finansowej

Ze względu na specyfikę działalności grupy, warto podkreślić, że spółka Budimex  charakteryzuje się stosunkowo małą rotacją aktywów obrotowych, dlatego analizując płynność finansową, warto patrzeć na nią z dłuższej perspektywy czasowej (co najmniej kilku kwartałów). W 2010 r. średni cykl operacyjny spółki trwał ok. 137 dni zaś średni cykl regulowania zobowiązań przez spółkę wyniósł 210 dni. Spółka przyjmuje stosunkowo agresywną strategię gospodarowania kapitałem obrotowym netto (KON = aktywa obrotowe – zobowiązania krótkoterminowe), utrzymując niewielką ale dodatnią różnicę pomiędzy aktywami obrotowymi a zobowiązaniami krótkoterm. – por. rys.:

W kolejnych kwartałach z ostatnich ok. trzech lat wskaźniki płynności zmieniały się jak na wykresach poniżej:

Widzimy, że spółka utrzymuje wskaźniki bieżącej i wysokiej płynności na względnie ustabilizowanym poziomie. Średnia różnica między nimi również jest zachowywana. Wskaźnik gotówkowy ma większe wahania ale nie wykazuje trwałej tendencji spadkowej, co jest znakiem pozytywnym. Warto zaznaczyć, że spółka cechuje się pewną cyklicznością działalności – główna działalność prowadzona jest w miesiącach letnich, natomiast spora część należności spływa do spółki na końcu roku. Analizując płynność spółki warto opierać się nie tylko na powyższych wskaźnikach, ale pamiętać, że płynność spółki w dużej mierze zależy od terminowego regulowania stopniowych należności za kontrakty, a więc od wypłacalności zleceniodawców oraz od sytuacji finansowej podwykonawców.

  • Przepływy pieniężne

W 2010 r. Grupa Budimex wykazała bardzo wysokie (w porównaniu z i tak wysokim zyskiem netto) przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w wysokości ok. 1, 19 mld zł oraz dodatnie przepływy pieniężne netto w wysokości 731 mln zł. Warto dodać tu jedną uwagę dla inwestorów śledzących kolejne kwartalne raporty finansowe grupy Budimex. Otóż w ostatnich latach w spółce obowiązywała prawidłowość, zgodnie z którą po I i II kwartale spółka wykazywała ujemne przepływy pieniężne z działalności operacyjnej, zaś dodatnie przepływy pieniężne w III i IV kwartale rekompensowały te poprzednie dając solidny dodatni wynik roczny. Wynika to ze specyfiki regulowania należności spółce, nie należy się więc przejmować ujemnymi wartościami w I i II kwartale, chyba że co innego wskazywałoby, że spółka zaczyna ponosić trwałe straty.

Zapraszam do zapoznania się z pozostałymi analizami fundamentalymi na stronie, np:

Żywiec S.A. – analiza fundamentalna płynności finansowej 2007-2010r.- zaktualizowana po raporcie rocznym 2010

Jastrzębska Spółka Węglowa – analiza fundamentalna 2011

EC Będzin – raport roczny – analiza fundamentalna

Zapisz się do Newslettera, a będziesz informowany o nowych artykułach na stronie

Powyższy artykuł oraz żaden artykuł w serwisie przeplywypieniezne.pl nie jest rekomendacją w rozumieniu „Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców”.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Analiza fundamentalna, Analizy giełdowe, Bez kategorii, Inwestowanie dla przepływów pieniężnych i oznaczony tagami , , , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.